Helsingissä Raide-Jokerin varren täydennysrakentamista edistämään oma projekti

Helsingin kaupunginkanslian aluerakentamisyksikköön on perustettu Raide-Jokerin aluerakentamisprojekti, jonka tehtävänä on edistää Raide-Jokerin reitin täydennysrakentamista ja asemanseutujen kehittämistä omaleimaisina asumista ja toimitilaa sisältävinä alueina. Projektinjohtajana toimii Ari Karjalainen (puh. 09 310 70686) ja projekti-insinöörinä Elina Ahdeoja (puh. 09 310 37059).

”Tänä vuonna keskitymme hiomaan projektin toimintatavat sellaisiksi, että annetut tavoitteet saadaan tulevina vuosina toteutettua. Teemme tiivistä yhteistyötä niin Helsingin kuin Espoonkin asiantuntijoiden kanssa”, kertoo aluerakentamisprojektin johtaja Ari Karjalainen.

Helsingin tavoitteena on saada syntymään Raide-Jokerin kehittämisvyöhykkeelle vuoteen 2030 mennessä 15 000 uutta asuntoa ja 13 000 työpaikkaa.

Raide-Jokerin aluerakentamisprojektille tehdään omat verkkosivut Uuttahelsinkia.fi-kokonaisuuden alle