Raide-Jokerille kaavoitetaan varikkoa Roihupeltoon

Roihupeltoon laaditaan asemakaavaa, joka mahdollistaa Raide-Jokerin raitiovaunuvarikon rakentamisen nykyisen bussivarikon paikalle Viilarintien itäpuolelle. Bussivarikko siirrettäisiin rakentamattomalle toimitilatontille viereisen metrovarikon eteläpuolelle.

Varikkotoimintojen uudelleenjärjestely mahdollistaa uutta toimitilarakentamista alueelle. Uusia toimitiloja kaavaillaan myös Holkkitien pohjoispuolelle. Lisäksi Kauppamyllyntien eteläpuolelle suunnitellaan liikunta- ja vapaa-ajan tiloja.

Asemakaavan valmisteluaineisto on esillä 22. maaliskuuta asti Myllypuron asukastalo Myllärissä, kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa sekä verkkosivuilla osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Hankkeen suunnittelija on tavattavissa Uutta Itä-Helsinkiä -tapahtumassa 15. maaliskuuta kello 15–19 kulttuurikeskus Stoassa.

Tavoitteena on vielä kaavaehdotus Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi ensi syksynä. Lopullisesti asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Lisätietoa:

Tutustu suunnitteluaineistoon
Uutta Itä-Helsinki –tapahtuma
Myllypuron asukastalo Mylläri
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu