Helsingin osuuden loput katusuunnitelmat nähtävillä

Raide-Jokerin reitin kaduista laadittuja katusuunnitelmaehdotuksia on nähtävillä 4. huhtikuuta asti. Katusuunnitelmien lisäksi nähtävillä on myös silta- ja puistosuunnitelmaehdotuksia.

Suunnitelmissa määritellään muun muassa katujen, siltojen ja puistojen tarkka sijainti ja mitat, pintamateriaalit, istutukset sekä alustavat valaistus- ja kuivatusratkaisut. Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu viime syksynä esillä olleiden luonnosten pohjalta.

Suunnitelmaehdotuksiin voi tutustua Helsingin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat sekä kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa Sörnäistenkatu 1:ssä.

Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmat menevät kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi.

Nähtävillä olevista suunnitelmista voi tehdä kirjallisen muistutuksen kaupunkiympäristölautakunnalle 4.4.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Pohjoisesplanadi 11–13) tai helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Helsingin osuuden muiden katujen suunnitelmaehdotukset olivat nähtävillä tammi-helmikuussa.

Lisätietoja:

Tutustu nähtävillä oleviin suunnitelmaehdotuksiin

Katusuunnittelun vuorovaikutusraportti, Pitäjänmäki–Oulunkylä (pdf). 

Katusuunnittelun vuorovaikutusraportti, Oulunkylä–Itäkeskus (pdf).