Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Raide-Jokerin uuden kustannusarvion

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen Helsingin kaupungin osalta kokouksessaan 13. maaliskuuta 2019. Pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 386 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin osuus kustannuksista on 209 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa kokouksessa myös Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman. Varikon kokonaiskustannusarvio on yhteensä 69,45 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupungin osuus on yhteensä 62,44 miljoonaa euroa. Raide-Jokerin varikko sijoittuu Roihupeltoon.