Raide-Jokeri tiivistää Helsinkiä

Uuden raitiolinjan varteen nousee asuntoja jopa 60 000 helsinkiläiselle.

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja on paitsi liikennehanke, myös merkittävä sysäys Helsingin täydennysrakentamiselle.
“Kalustoineen ja väyläjärjestelyineen noin 400 miljoonan raideliikenneinvestointia halutaan hyödyntää mahdollisimman hyvin”, kertoo projektijohtaja Ari Karjalainen Helsingin kaupunginkansliasta.

Nopeasti kasvava Helsinki haluaa uusia asuntoja ja työpaikkoja hyvän joukkoliikenneyhteyden ääreen.

Varsinainen raiteiden rakentaminen alkanee vuoden 2019 alussa, mutta uutta asuntorakentamista näkyy jo siellä tällä tulevan ratalinjan varrella. Myös ratalinjan varsien asemakaavoitus etenee vauhdilla. “Nyt tekeillä olevat asemakaavat mahdollistavat 20 000 uutta asukasta Raide-Jokerin varteen. Esimerkiksi Pitäjänmäelle tulee 2600 ja Etelä-Haagaan 2 700 uutta asukasta”, Karjalainen kertoo.

Pääasiassa uudet asunnot täydentävät nykyistä kaupunkiympäristöä, mutta esimerkiksi Myllypuron lounaisosaan kaavoitettavalle Karhunkaatajan alueelle on tulossa 4 000-5 000 asukkaan täysin uusi asuinalue.

Raide-Jokeri synnyttää myös uusia raideliikenteen solmupisteitä. Esimerkiksi Oulunkylän asemalla risteävät tulevaisuudessa päärata ja Raide-Jokeri. “Se tulee olemaan tärkeä vaihtopysäkki”, Karjalainen kertoo. Tähän varaudutaan Oulunkylän keskustan vasta käynnistyneellä suunnittelulla. Oulunkylästä halutaan nykyistä tiiviimpi ja vetovoimaisempi kaupunginosakeskus.

Kun Raide-Jokeri 2020-luvun alkupuolella avataan liikenteelle, kiihtyy rakentaminen entisestään. Raitiolinjan varteen ennustettu rakentamistahti 2020-luvulla on 1300 asuntoa ja 1100 työpaikkaa vuosittain.
 

Rakentamisen häiriöt minimoidaan

Uusi raitioyhteys toteutetaan ns. allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteisen organisaation. Mallista on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Tampereella, jossa Rantaväylän tunneli valmistui etuajassa ja tavoitehintaan.

Kesällä 2017 käynnissä on allianssin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valinta. Maastossa raitiolinjan rakentaminen ei vielä juuri näy. ”Tänä vuonna tehdään maastossa lähinnä maastomittauksia ja pohjatutkimuksia”, kertoo Ville Reihe Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan liikenne- ja katusuunnitteluyksiköstä.

Kun radan rakentaminen pääsee vauhtiin, tulevat rakennustyöt näkymään katukuvassa paljonkin. “Häiriöiltä ei vältytä, sillä raiteet rakennetaan nykyiseen katuverkkoon. Kaupunkilaisille koituva haitta pyritään minimoimaan hyvällä suunnittelulla”, Reihe lupaa.

Eräs ensimmäisistä työmaista on Oulunkylässä, jossa Pirjontien alla kulkeva maakaasuputki pitää siirtää pois tulevien raiteiden alta ennen varsinaisia radan perustustöitä.

Poikittaisliikenne paremmaksi

Poikittaista joukkoliikennettä parantava raideyhteys on iso mullistus pääkaupunkiseudun liikenteelle. “Nyt joukkoliikenteen osuus Helsingin seudun säteittäisistä matkoista on noin 70 prosenttia, poikittaisista matkoista vain 20 prosenttia”, Ari Karjalainen kertoo.

Raide-Jokerin tavoitteena on Karjalaisen mukaan nostaa joukkoliikenteen osuutta poikittaisliikenteessä merkittävästi. Tähän tarvitaan raiteiden lisäksi muitakin keinoja. Karjalainen seuraa kiinnostuneena esimerkiksi MaaS (liikkuminen palveluna) -palveluiden kehitystä, jotka vapauttaisivat oman auton tarpeesta.

“Uudet palvelut mahdollistanevat lähitulevaisuudessa sen, että viimeisen kilometrin vaihtopysäkiltä kotiin tai työpaikalle voi ajaa vaikka kutsutaksilla tai kaupunkipyörällä. Tulevaisuudessa monien kaupunkilaisten ei enää ole järkevää investoida omaan autoon, sillä julkinen liikenne ja uudet liikkumispalvelut palvelevat sen verran hyvin”, Karjalainen pohtii.

INFO: Raide-Jokeri

– Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava 25 km:n pikaraitiolinja.
– 33 pysäkkiä, keskinopeus 25 km/h.
– Toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteisen organisaation. Hankkeen toteutukseen liittyvät riskit kannetaan yhdessä, kustannusarvion alittamisesta palkitaan.
– Raide-Jokerin liikennöinnistä vastaa HSL.
– Helsingin kaupunginkanslian tehtävänä on varmistaa, että investoinnin mahdollistamat positiiviset vaikutukset, esimerkiksi uudet asunnot ja työpaikat, toteutuvat.

Täällä Helsinki suunnittelee

Parhaillaan käynnissä olevat asemakaavahankkeet tuovat Helsinkiin 20 000 uutta asukasta raiteiden äärelle.

Kaavoitushankkeet selostettuina (pdf)
 

Kartta.hel.fi -palvelu näyttää suunnitelmat kartalla

Helsingin kartta.hel.fi -palvelusta saa näkyville kaikki ajan tasalla olevat kaupunkisuunnitelmat muutamalla hiiren klikkauksella.

Raide-Jokerin linjaus pysäkkeineen sekä vireillä olevat asemakaavasuunnitelmat

Teksti: Petja Partanen