Raide-Jokerissa käynnistyi välivaihe

Suunnittelija on valittu ja urakoitsijan kilpailutus on käynnissä – Raide-Jokerissa on käynnistynyt lyhyt välivaihe. Marraskuuhun asti kestävässä välivaiheessa tilaaja ja suunnittelija aloittavat allianssin muodostamisen sekä valmistautuvat seuraavan vaiheen, kehitysvaiheen, alkamiseen.

Helsingin ja Espoon kaupunkien muodostama tilaajaorganisaatio kilpailutti kevään aikana radan suunnittelijaksi Ramboll Finland Oy:n, Sito Oy:n ja VR Track Oy:n muodostaman ryhmittymän. Tilaaja ja suunnittelija ovat nyt allekirjoittaneet välivaiheen sopimuksen ja yhteinen työskentely on päässyt vauhtiin.

– Yhteistyö suunnittelijan kanssa on käynnistynyt hyvässä hengessä ja olemme jo sopineet suurelta osin välivaiheen käytännöistä. Tähtäämme siihen, että urakoitsijan valinnan jälkeen kehitysvaihe käynnistyy heti tehokkaasti, sanoo projektijohtaja Juha Saarikoski.

Välivaiheen aikana projektissa mm. muodostetaan eri alojen asiantuntijoista koostuvia tekniikkaryhmiä, joilla on omat vastuualueensa. Isossa projektissa vaaditaan monenlaista asiantuntemusta, ja eri tekniikkaryhmiä onkin lähemmäs 20. Ryhmien vastuualueita ovat mm. aikataulu- ja kustannusseuranta, tiedonhallinta ja tietomallinnus, ympäristö, rata sekä viestintä ja vuorovaikutus. Syyskuun alussa välivaiheen organisaatiolla on edessä muutto yhteisiin toimitiloihin Big Roomiin Pitäjänmäelle.

– Koko porukka on lähtenyt innolla mukaan ja järjestäytyminen on hyvässä vauhdissa. Välivaiheen tärkein tavoite on, että lähtötiedot ovat kasassa ja tehtävät selvillä, kun urakoitsija tulee mukaan. Näin saamme nopean startin urakoitsijan kanssa. Kaikkein kriittisimpien kohteiden suunnittelu aloitetaan heti. Niitä tunnistetaan parhaillaan, kertoo suunnittelusta vastaava projektipäällikkö Jyrki Oinaanoja Rambollista.

Urakoitsija on tarkoitus valita loka-marraskuun aikana. Tämän jälkeen käynnistyy projektin kehitysvaihe, jossa kaikki kolme osapuolta suunnittelevat ja kehittävät rakentamisprojektin sisältöä. Samalla tarkentuvat projektin kustannukset ja aikataulu. Noin vuoden kestävän kehitysvaiheen jälkeen siirrytään totutusvaiheeseen, jolloin rata rakennetaan. Alustavan arvion mukaan rataa päästään rakentamaan alkuvuonna 2019.

Lue lisää allianssin vaiheista