Raide-Jokerin suunnittelijaksi ryhmittymä Ramboll Finland Oy, Sito Oy ja VR Track Oy

HKL:n johtokunta ja Espoon teknisen toimen johtaja ovat päättäneet valita Raide-Jokerin suunnittelusta vastaavaksi osapuoleksi Ramboll Finland Oy:n, Sito Oy:n ja VR Track Oy:n muodostaman ryhmittymän. Helsingin ja Espoon muodostama tilaajaorganisaatio, nyt valittu suunnittelijaryhmittymä sekä syksyllä valittava urakoitsija tulevat muodostamaan yhteisen allianssiorganisaation toteuttamaan Raide-Jokeri-pikaraitiolinjaa.

Valitun suunnittelijaryhmittymän jättämä tarjous oli tilaajan saamista tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksensa jättivät myös ryhmittymä Täyskäsi, johon kuuluvat Destia Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Saanio & Riekkola Oy, Finnmap Infra Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy, Sweco Ympäristö Oy ja Arkkitehtitoimisto CJN Oy sekä ryhmittymä Raideri, johon kuuluvat Pöyry Finland Oy, WSP Finland Oy ja Ratatek Oy.

– Kevään tehtävänämme on ollut valita paras tarjoaja kolmen hyvän ehdokkaan joukosta. Lopputulos on lupaava Raide-Jokerille, ja odotamme innolla jatkoa tarjousvaiheessa käynnistyneelle yhteistyölle, sanoo Raide-Jokerin projektijohtaja Juha Saarikoski.

─ Hanke on teknisesti haastava, sillä vilkkaasti liikennöidyn reitin varrella on paljon tiivistä kaupunkirakentamista ja muun muassa useita isoja siltoja. Allianssin myötä meillä on jokaiselle osa-alueelle parhaimmat mahdolliset tekijät. Olemme innolla lähdössä mukaan tähän todella mielenkiintoiseen hankkeeseen, sanoo suunnittelusta vastaava projektipäällikkö Jyrki Oinaanoja Rambollista.

─ Palvelut, asutuksen ja työpaikat yhdistävä pikaraitiotie mahdollistaa kaupunkikeskittymien tiivistymisen ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Säännöllinen ja luotettava raideliikenneyhteys tulee vaikuttamaan positiivisesti koko pääkaupunkiseudun kehitykseen ja vetovoimaan. Raide-Jokerin suunnittelussa saamme olla mukana mielenkiintoisessa hankkeessa luomassa tulevaisuuden joukkoliikenneyhteyttä, toteaa toimialajohtaja Laura Järvinen Sitosta.

– Raitiotien suunnittelu on VR Trackin strategiaa tukeva kasvualue ja on upeaa, että joukkueemme pärjäsi tässä kilpailussa. Pääsemme Raide-Jokerissa hyödyntämään tuoreeltaan myös Tampereen raitiotiehankkeessa kertyneitä kokemuksiamme, iloitsee VR Track Oy:n suunnitteluliiketoiminnan johtaja Harri Yli-Villamo.

Raide-Jokeri-linja toteutetaan allianssimallilla. Siinä tilaaja, suunnittelija ja urakoitsija integroidaan yhdeksi yhteiseksi organisaatioksi. Kaikkien sopimusosapuolten on noudatettava toiminnassaan avoimuutta ja pyrittävä yhteistyöhön siten, että kaikki voittavat tai häviävät yhdessä.

Projektin urakoitsijan kilpailutus on vielä käynnissä. Urakoitsijavalinta on tarkoitus tehdä syksyn aikana. Vuoden lopulla käynnistyy projektin kehitysvaihe, jolloin osapuolet suunnittelevat ja kehittävät rakentamisprojektin sisältöä. Samalla tarkentuvat kustannukset ja aikataulu. Alustavan arvion mukaan radan rakentaminen alkaa alkuvuonna 2019.

HKL:n johtokunnan päätösasiakirjat