Raide-Jokeri ja HKL toteuttavat Paciuksenkadulla viherraidekokeilun

Raide-Jokerin varrelle on suunnitteilla noin kymmenen kilometriä viherrataa, eli raitiotietä, jonka pinnassa on nurmi tai kukkiva ja kuivuutta kestävä paahdekasvillisuus. Viherraidejaksoja suunnitellaan urbaaneihin keskuksiin, asuinalueille sekä puistomaisille osuuksille. Viherraiteesta on tarve saada käytännön kokemusta todellisessa ympäristössä, minkä vuoksi hankkeessa päätettiin toteuttaa viherraidekokeilu yhteistyössä HKL:n kanssa.  

Kokeilun kesto on arviolta kaksi vuotta ja se toteutetaan Paciuksenkadulla Munkkiniemensillan ja Huopalahdentien välillä, raitiolinja 4:n reitin varrella. Kokeessa testataan paahdeympäristön ja nurmen kasvualustoja erilaisilla siemenseoksilla. Lisäksi testataan vedenpidätysmaton vaikutusta. Talvella jää ja kesällä kuivuus luovat raitiotiealueelle tavallista vaativammat kasvuolosuhteet. Lisäksi kunnossapito tuo omat haasteensa. Paahdeympäristön kasvualustoissa testataan niukkaravinteisia kasvualustoja, joissa käytetään kierrätysmateriaalina Tytyrin kalkkikaivoksen sivukivimursketta. Ravinneköyhät kasvualustat suosivat matalakasvuisia, kuivuutta kestäviä paahdelajeja, esimerkiksi kangasajuruohoa ja keltamaitetta. Paahdeympäristö tarjoaa elinympäristön monille uhanalaisille hyönteis- ja perhoslajeille.

Kokeilun tuloksena nähdään viherraiteen toimivuus urbaanissa kaupunkiympäristössä. Kokeilun avulla nähdään, millaiselta paahdeympäristö ja erilaiset nurmet näyttävät ja miten ne kestävät kuivuutta, kunnossapitoa ja raitiotieympäristön vaativia olosuhteita. Tavoitteena on löytää mahdollisimman vähän hoitotoimenpiteitä vaativa yhdistelmä ja vieraslajeja hylkivä rakenne sekä saada aikaan kaunista- ja kestävää katuvihreää kaupunkilaisten iloksi.

Kuva: Mari Antere