110 kV voimajohdon maakaapelointityöt jatkuvat louhinnoilla

Carunan Laajalahdessa sijaitsevan 110 kilovoltin (kV) voimajohdon maakaapelointiin liittyen tehdään louhintatöitä viikosta 45 alkaen. Työt aloitetaan keskiviikkona 7.11.2018 ja ne kestävät arviolta 30.12.2018 asti. Töitä tehdään arkisin kello 7–18 välillä.

Louhintatyö tehdään tavallisesti niin, että vuoropäivin tehdään porausta sekä räjäytyksiä ja lastausta. Räjäytyksessä pyritään välttämään aamun tunteja Kehä I:n liikenteen ja Sakkolantien työmatkaliikenteen vuoksi, mutta porausta tehdään myös aamulla. Louhinta suoritetaan kanaalilouhintana, jolla minimoidaan ympäristöön aiheutuva haitta.

Louhinta aloitetaan Sakkolantien osuudelta (kartalla nro 1), jossa työt kestävät 2–3 viikkoa. Sen jälkeen louhinta jatkuu lähempänä Turunväylää, Ruukinrannantien risteyksen eteläpuolella (kartalla nro 2).

Töistä ei aiheudu melun lisäksi erityistä haittaa alueen asukkaille tai sen virkistyskäyttäjille. Työt toteutetaan niin, ettei niistä aiheudu merkittäviä poikkeusliikennejärjestelyjä tai lisääntynyttä työmaaliikennettä. Räjäyttämisen ajaksi kevyt liikenne pysäytetään hetkittäin Sakkolantiellä. Ajoneuvoille ja polkupyörille rakennetaan tarvittaessa väliaikaisia ajosiltoja.

Louhintojen sijannit. (Alkup. kuva: Caruna)