Projektiorganisaatiota muodostetaan ja vaunukaluston hankintaa valmistellaan

Raide-Jokerin rakentaminen toteutetaan Helsingin ja Espoon yhteishankkeena. Hanketta varten perustetaan erillinen tilaajan projektiorganisaatio, jonka kokoaminen on nyt käynnissä. Samalla valmistellaan vaunukaluston hankintaa.

Helsinki ja Espoo valmistelevat Raide-Jokerin rakentamisen yhteistyösopimusta, joka määrittelee mm. kaupunkien väliset vastuut ja velvollisuudet hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Rakentamishankkeen kustannuksista noin kolmannes, 84 miljoonaa euroa, tulee valtiolta. Valtionavun maksamisen yksityiskohdista sopimista valmistellaan parhaillaan valtion, Helsingin ja Espoon kesken.

Urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kilpailutukset käynnistyvät, kun tilaajan projektiorganisaatio on saatu koottua ja kaupunkienvälinen yhteistyösopimus solmittua. Hankkeen toteutusmuoto ratkaistaan kilpailutuksen valmistelun yhteydessä.

Raide-Jokerin vaunukaluston hankinnan valmistelu etenee

Raide-Jokerin vaunukaluston hankinta kulkee rakentamisen rinnalla omana hankkeenaan. Tarkoituksena on, että Helsingin kaupunki (HKL) hankkii Raide-Jokeria varten tarvittavan kaluston, ja kalustohankintaa koskeva projekti toteutetaan HKL:n toimesta. Hankinta toteutetaan yhteistyössä HSL:n kanssa. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman maanantaina 12.9. Hankesuunnitelma menee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 28.9.

Raide-Jokerin kalustotarve on 29 kahteen suuntaan ajettavaa nykyaikaista, matalalattiaista raitiovaunua. Vaunujen hankinnassa huomioidaan yhteensopivuus pääkaupunkiseudun muun raitioliikenteen kanssa sekä tulevaisuuden kasvu- ja yhteiskäyttötarpeet: Raide-Jokerin vaunuilla on tarkoitus pystyä liikennöimään myös Helsingin kantakaupungin sekä tulevien Kruunusiltojen radoilla, ja vaunujen pituutta voidaan kasvattaa kapasiteettitarpeen kasvaessa suunnitellusta 35 metristä 45 metriin. Näin voidaan tulevaisuudessa säästää liikennöintikustannuksia ja saavuttaa matkustajahyötyjä matkustajamäärien kasvaessa.

Kaluston hankintaan on kaksi mahdollista vaihtoehtoa: HKL joko käyttää lisähankintaoptionsa Artic-mallisiin raitiovaunuihin Transtech Oy:ltä tai toteuttaa tarjouskilpailun hankinnasta. Ennen lopullista hankintapäätöstä, asia menee vielä käsittelyyn mm. HSL:n hallitukseen.

Kaupunginhallituksen 12.9. esityslista