Helsingin osuuden liikennesuunnitelmat nähtävillä 25. lokakuuta alkaen

Raide-Jokerin Helsingin osuuden liikennesuunnitelmat ovat nähtävillä 25.10.–6.11.2016 Raide-Jokerin verkkosivuilla sekä info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2. Suunnitelmista voi antaa nähtävilläolon ajan palautetta Raide-Jokerin verkkosivuilla.

Liikennesuunnitelmissa esitetään muun muassa radan sijainti, pysäkkien paikat, katujen kaistajärjestelyt, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt sekä valo-ohjatut risteykset.

Liikennesuunnitelmat ovat pääosin samansisältöiset kuin alustavat liikennesuunnitelmat, jotka olivat kesäkuussa hyväksytyn hankesuunnitelman liitteenä. Alustaviin suunnitelmiin verrattuna muutoksia on tehty erityisesti risteysjärjestelyihin muun muassa Pajamäentien, Ilkantien, Nuijamiestentien ja Myllärintien kohdalla. Viilarintiellä rata on siirretty kadun reunasta keskelle. Myös pyöräliikenteen järjestelyjä on tarkennettu.

Liikennesuunnitelmat tulevat kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi näillä näkymin marraskuun lopussa. Ensi vuoden puolella nähtäville tulee vielä Käskynhaltijantien ja Maaherrantien liikennesuunnitelmat, jotka käsitellään lautakunnassa lopputalvesta asemakaavojen käsittelyn yhteydessä. Huopalahden aseman ympäristön liikennesuunnitelma hyväksyttiin asemakaavan yhteydessä 11. lokakuuta.

Tutustu liikennesuunnitelmiin

Info- ja näyttelytila Laituri

Huopalahden aseman ympäristön liikennesuunnitelma