Pitäjänmäentien varteen uusia asuntoja ja liiketiloja

Pitäjänmäentien ja Kutomotien varteen suunnitellaan uusia asuntoja sekä uutta liike- ja työtilaa Raide-Jokerin pysäkin viereen. Kutomotie 1:ssä sijaitsevat entiset autohallit sekä toimisto- ja varastorakennukset on tarkoitus purkaa ja korvata kerrostaloilla, joihin tulisi asuntoja ja liiketiloja. Suunnittelussa selvitetään mahdollisuudet säilyttää tontilla oleva vanha bensiiniasema ja niin kutsuttu ateljeerakennus. Kutomotie 9:n toimitilarakennus muutettaisiin pääosin asuinnoiksi. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan uuden päiväkodin sijoittamista liikuntapuiston paikoitusalueen kohdalle.

Kaavan valmistelija on tavattavissa Pitäjänmäen kirjastossa 10. toukokuuta klo 15.30–18.30. Suunnitteluaineisto on nähtävillä 2.–22. toukokuuta Pitäjänmäen kirjastossa ja verkossa osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.