Raide-Jokerin allianssikilpailutukset hyvässä vauhdissa

Raide-Jokerin rakentamishankkeen allianssikumppaneiden kilpailutukset etenevät: suunnittelijoiden hankinta on edennyt tarjouskilpailuvaiheeseen ja urakoitsijoiden kilpailutus on pyörähtänyt käyntiin. Suunnittelijoiksi on ehdolla kolme tarjoajaa.

Raide-Jokerin rakentamishankkeen suunnittelijoiden hankinnassa on alkamassa tarjouskilpailu, johon on ilmoittautunut kolme yhteenliittymää:

  • yhteenliittymä Täyskäsi, johon kuuluvat Destia Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Saanio & Riekkola Oy, Finnmap Infra Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy, Sweco Ympäristö Oy ja Arkkitehtitoimisto CJN Oy
  • yhteenliittymä Raideri, johon kuuluvat Pöyry Finland Oy, WSP Finland Oy ja Ratatek Oy
  • yhteenliittymä, johon kuuluvat VR Track Oy, Sito Oy ja Ramboll Finland Oy.

Tilaaja, eli Helsingin ja Espoon kaupungit, on kutsunut tarjouskilpailuun kaikki kolme tarjoajaa. Hankintamenettelynä käytetään neuvottelumenettelyä, jossa tilaaja järjestää jokaisen tarjoajan kanssa hankintaprosessin ja tarjouspyyntöaineiston esittelytilaisuudet, sopimusneuvottelut sekä kehitystyöpajat. Suunnittelijoiden valinnasta on tarkoitus tehdä hankintapäätös juhannukseen mennessä.

Urakoitsijoiden kilpailutus etenee suunnittelijoiden kilpailutuksen rinnalla, ja urakoitsijoiden hankintailmoitus on nyt julkaistu. Hankkeesta kiinnostuneiden urakoitsijoiden tulee jättää osallistumishakemuksensa tarjouskilpailuun 5.6.2017 klo 12.00 mennessä. Päätös tarjouskilpailuun valittavista urakoitsijoista on tarkoitus tehdä ennen juhannusta ja lopullinen hankintapäätös lokakuun loppuun mennessä.

Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kilpailutuksissa tilaajaa avustaa Vison Oy.

Allianssimallissa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat integroidaan yhdeksi yhteiseksi organisaatioksi. Kaikkien sopimusosapuolten on noudatettava toiminnassaan avoimuutta ja pyrittävä yhteistyöhön siten, että kaikki voittavat tai häviävät yhdessä.