Raide-Jokerin rakentamiseen liittyvät hankkeet etenevät Laajalahdessa ja Otaniemessä

Valtion ja Espoon kaupungin väliset neuvottelut Raide-Jokerin rakentamisen aikatauluun tiiviisti liittyvän Kehä I:n Laajalahden kohdan toteutuksesta edistyvät. Hallitus päätti puoliväliriihessä, että valtio osallistuu hankkeen rahoittamiseen enintään 20 miljoonalla eurolla. Hankkeen kustannusarvio on arviolta 30 miljoonaa euroa. Espoo päättää oman osuutensa rahoittamisesta syksyyn mennessä. Hankkeen tiesuunnitelma on tulossa nähtäville vielä ennen kesää.

Hankkeessa leikataan Kehä I:llä Laajalahden kohdalla olevaa mäkeä enimmillään noin 7 metriä, Kurkijoentien liikennevaloliittymä poistetaan ja korvataan sillalla, ja Turvesuontien liikennevaloliittymä korvataan eritasoliittymällä.

Kehä I:n pullonkaulojen poistoa on tehty jo pitkään valtion ja kaupunkien yhteistyönä. Kesän 2017 aikana valmistuu lisäkaistojen rakentaminen Espoon rajalta Vihdintielle sekä Vihdintien ja Hämeenlinnanväylän liittymien parantaminen. Seuraavaksi pullonkaulojen parantamisen vaiheeksi on ehdolla kyseinen Laajalahden kohdan parantaminen.

Lisätietoa hankkeesta.

Otaniemessä on käynnissä Aalto-yliopiston laajennushanke, jonka yhteydessä rakennetaan aukio, jonka läpi Raide-Jokeri tulee kulkemaan. Aukion rakentamisessa varaudutaan jo Raide-Jokerin edellyttämiin pohjatöihin. Otaniemen aukion urakka on kilpailutettu ja lähdössä rakentumaan kevään aikana.

Lisätietoa hankkeesta.