Kurkijoentien rakentaminen

Kurkijoentien rakentaminen aloitetaan tämänhetkisen aikataulun mukaan vuoden 2020 alussa. Rakentaminen yhteensovitetaan Väyläviraston Kehä I Laajalahti -hankkeen kanssa. Kurkijoentien rakentamisen tarkemmista aikatauluista ja yksityiskohdista kerrotaan näillä sivuilla myöhemmin.