Genomfartsförbud träder i kraft på Sockenbackavägen den 2 mars 2020

Byggandet av snabbspårvägen framskrider på Sockenbackavägen och vägen stängs för genomfart med motorfordon den 2 mars 2020. Infart till fastigheter tillåts dock hela tiden och kollektivtrafiken kör längs Sockenbackavägen. Korsningen av Bäckvägen och Sockenbackavägen är byggplats och infart till Bäckvägen sker via Väverivägen från 24.2. Gång- och cykelvägarna ändras tidvis i takt med att byggarbetena framskrider. Det finns informationstavlor i terrängen om de tillfälliga rutterna.

Genomfart via Sockenbackavägen borde vara möjlig igen mot slutet av 2022. Byggandet pågår enligt planerna fram till 2023.