Pirkkolantiellä Hämeenlinnanväylän sillan kohdalla jalankulun ja pyöräilyn reittimuutoksia kesäkuusta alkaen

Arvioitu ajankohta: Kesäkuu 2019—huhtikuu 2020

Tukimuurin rakentamisesta Pirkkolantiellä Hämeenlinnanväylän sillan alituksessa aiheutuu muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin kesäkuun ensimmäisestä viikosta alkaen.

Jalankulku ja pyöräily
Pirkkolantietä kuljettaessa Hämeenlinnanväylän alitus jalan ja pyörällä tapahtuu kadun pohjoisreunaa.

Hämeenlinnanväylän suuntainen Eliel Saarisen tie 2:n ja Hämeenlinnanväylän välissä oleva  jalankulku- ja pyörätie suljetaan. Kulku etelän suuntaan kulkevien linja-autojen pysäkille tapahtuu Eliel Saarisen tien pohjoispuolelta.

Hämeenlinnanväylän kaupunkipyöräasema siirretään uuteen paikkaan työmaa-alueen alta.

Moottoriajoneuvot
Moottoriajoneuvoliikenteeseen järjestelyllä ei ole vaikutusta.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Linja-autojen reitteihin tai pysäkeihin järjestelyllä ei ole vaikutusta.

Kyseiset järjestelyt kestävät arviolta lokakuuhun 2019. Alueelle tulee muita liikennejärjestelyjä, ja niistä kerrotaan lisätietoa myöhemmin.

Jalankulun ja pyöräilyn reitit Hämeenlinnanväylän sillan ja Pirkkolantien risteämiskohdassa.
Jalankulun ja pyöräilyn reitit Pirkkolantiellä Hämeenlinnanväylän sillan kohdalla. Avaa kuva isompana.