Pirkkolantielle Hämeenlinnanväylän sillan alle rakennetaan tukimuuria kesäkuusta alkaen

Hämeenlinnanväylän sillan alle tulevan tukimuurin rakentaminen aloitetaan 3. kesäkuuta alkaen ja se valmistuu arviolta lokakuussa 2019. Nykyistä sillan alla olevaa luiskaa kavennetaan, jotta katualuetta saadaan levennettyä ja siten riittävästi tilaa raitiotielle ja jalankulun ja pyöräilyn väylälle.

Työstä aiheutuu muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin.