Pirkkolantiellä liikuntapuiston pysäköintialueella tehdään pohjanvahvistustöitä

Pirkkolantiellä liikuntapuiston pysäköintialueen kohdalla tehdään pohjanvahvistustöitä elokuun puolivälistä alkaen.  Osa pysäköintialueesta muutetaan työalueeksi ja pysäköintipaikkoja poistuu käytöstä. Muutaman päivän ajan töitä tehdään myös Plotinrinteen katualueella kahdessa osassa niin, että toinen kaistoista on koko ajan käytössä. Pohjanvahvistustyöt aloitetaan pysäköintialueelta ja myöhemmin työt etenevät myös Pirkkolantien eteläpuolelle uurnalehden ajoväylän viereen. Nämä työt kestävät yhteensä noin kahden kuukauden ajan.

Pohjanvahvistusten jälkeen maakaasun siirtotyön urakoitsija aloittaa työt alueella. Liikuntapuiston pysäköintialueen itäkulmaan rakennetaan myöhemmässä vaiheessa pikaraitiotien sähkönsyöttöasema.

Pohjanvahvistusten työalue. Avaa kuva isompana.