Pirkkolantiellä Keskuspuiston kohdalla puunkaatoja syyskuun lopussa

Pikaraitiotien rakentamista valmistellaan Pirkkolantiellä Keskuspuiston kohdalla puunkaadoilla syyskuun lopussa. Pikaraitiotie rakennetaan Pirkkolantien eteläreunaan, ja jalankulku- ja pyörätie sijoittuu kadun pohjoisreunaan. Ajokaistat kulkevat kadun keskellä.

Puita kaadetaan Pirkkolantien kummaltakin puolelta. Tien eteläpuolelta puita kaadetaan kadun reunasta noin 10 metrin ja pohjoispuolelta noin neljän metrin leveydeltä. Puita kaadetaan vain sen verran kuin pikaraitiotien vaatiman tilan vuoksi on välttämätöntä. Kaadettavat puut sijaitsevat katualueella, ja työt tehdään hyväksytyn katusuunnitelman mukaisesti. Myös Lampuotilantien ja Pirkkolantien väliseltä puistoalueelta kaadetaan muutamia puita tulevan rata-alueen kohdalta.

Liito-oravan kulkuyhteydet säilyvät alueella. Osa kaadettavista puista siirretään metsän puolelle maapuiksi alueen lahopuujatkumon turvaamiseksi. Säilyvät puut suojataan huolellisesti ja kaatotyö tehdään niin, ettei säilyvän metsän puita vaurioiteta. Puunkaatojen jälkeen alueella aloitetaan pohjanvahvistustyöt.

Lisätietoja

Juha Saarikoski
tilaajan projektijohtaja
p. 040 336 0117

Niina Salojärvi
ympäristöasiantuntija
p. 040 844 0757

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi