Patterimäen tunnelin itäisen suuaukon louhinta alkaa viikolla 8

Patterimäen tunnelin itäisen suuaukon rakennustyöt ovat alkaneet. Valmistelevien töiden jälkeen aloitetaan kallion louhinta tunnelin itäpään suuaukon kohdalla maanantaina 22.2.2021. Louhinta kestää noin kaksi kuukautta.

Louhintoihin liittyviä räjäytyksiä tehdään 1–4 kappaletta päivässä. Louhintoihin liittyy myös louheen kuormausta ja rikotusta. Työstä aiheutuu melua lähiympäristöön.

Kallion louhinnan jälkeen työt jatkuvat mm. betonitunnelin rakentamisella, radan pohjatöillä ja tunnelitekniikan asentamisella. Betonitunneli maisemoidaan ympäristöön sopivaksi. Myös Pitäjänmäentien jalankulku- ja pyörätie rakennetaan kevään aikana lopulliseen leveyteensä.

Patterimäen puiston itäosa ilmasta kuvattuna Raide-Jokerin itäpään suuaukon puunkaatojen jälkeen.
Työt Patterimäen tunnelin itäpäässä eli Pitäjänmäentien päässä käynnistyivät helmikuussa 2021.

Tunnelin louhinnoista on mahdollista tilata tekstiviesti-ilmoitukset.  Ilmoitamme räjäytyksistä tekstiviestillä noin tuntia etukäteen. Palvelun voi tilata lähettämällä tekstiviestin RAIDE TUNNELI numeroon 18200. Tilaaminen on maksutonta. Lue lisää tekstiviesti-ilmoitusten tilaamisesta. 

Tunnelin länsipään työt odottavat korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä. Lue lisää Patterimäen tunnelin rakennustöistä.