Bergbrytning vid östra sidan av Batteribacksparkens tunnel börjas veckan 8

Byggandet av östra mynning av Batteribacksparkens tunnel har börjat. Efter förberedande arbeten börjas bergbrytning av östra mynningen måndagen den 22. februari 2021. Brytningen tas cirka två månader.

Under brytningsarbetet utförs cirka 1–4 sprängningar per dag. Utöver sprängningarna kommer man bryta och lasta stenmaterial. Arbeten orsakar buller i närområdet.

Efter bergbrytningen byggandet fortsätter med bland annat betongtunnelns byggandet, spårvägens grundarbeten och installering av tunnelteknik. Betongtunneln anpassas till landskapet i området. Också gång- och cykelvägen på Sockenbackavägen byggs färdigt under våren.

Det är möjligt att beställa textmeddelandeanmälningar om sprängningar (på finska). Betjäningen kan beställas med textmeddelande RAIDE TUNNELI på numret 18200. Beställningsnumret är avgiftsfritt.