Varikkotien työmaalla melu on haaste, jota yritetään ratkoa joka päivä

Helsingin Roihupellossa, Varikkotiellä on pikaraitiotie Raide-Jokeria rakennettu kesäkuusta 2019 lähtien, ja vielä on urakkaa parisen vuotta jäljellä. Varikkotie on rakennuskohteena erityisen haastava maaperäolosuhteiden, aivan vierestä kulkevan metroradan sekä kadun alittavan, suojeltavan Mustapuron takia. Varikkotiellä tarvitaan käytännössä koko infrarakentamisen tietotaidon skaalaa kaikkine työlajeineen, joista osa on kovaa melua aiheuttavia.

Melua aiheuttavaa työtä joudutaan Varikkotiellä tekemään koko rakentamisen ajan jaksoittain, välillä kahden päivän ajan ja välillä jopa useamman viikon ajan. Raide-Jokerin Varikkotien aluevastaava Jussi Silvo kertoo:

“Yritämme aina tehdä mahdollisimman paljon melua aiheuttavia töitä pois alta kerralla, jottei niitä tarvitsisi tehdä joka päivä. Valitettavasti katutöitä ei kuitenkaan voida tehdä siten, että tehtäisiin koko katu kerralla. Kiinteistöjen vesi- ja viemärihuolto on turvattava, joten siirtelemme esimerkiksi niitä liittymiä pois töiden alta, ennen kuin taas pääsemme jatkamaan. Varikkotiellä joudumme lisäksi huomioimaan metroliikenteen ja Mustapuron eliöstön, kuten taimenten, hyvinvoinnin.”

Ilmakuva Varikkotien työmaasta.
Varikkotiellä riittää huomioitavia asioita. Rakennustöistä aiheuttavaa melua torjutaan aktiiviisesti monin keinoin.

Kaikki melu ei ole samanlaista: on ilmaa pitkin kulkeva melua sekä ns. runkomelua, joka kulkee maata, joskus jopa peruskalliota pitkin. Ilmamelun torjuminen tai vaimentaminen on yleensä mahdollista ainakin jossain määrin esimerkiksi meluseinien avulla, mutta runkomelun torjuminen on usein täysin mahdotonta. Hyvä vertaus on miettiä esimerkiksi kerrostalossa kuultavia ääniä: jos naapurin televisio on liian kovalla, voi itse mennä vaikkapa seuraavaan huoneeseen ja laittaa oven kiinni, jolloin melu ei enää kuulu niin häiritsevänä. Sen sijaan, jos naapurissa hakataan lämpöpatteria tai heitellään superpalloa lattiaan, melua ei pääse karkuun oikein mihinkään: se kulkee rakenteita pitkin kaikkiin huoneisiin.

“Jos runkomelua haluaisi torjua, pitäisi olla mahdollisuus katkaista rakenne, jota pitkin se kulkee. Maaperän tai jopa peruskallion katkaiseminen on mahdotonta,” Jussi kuvailee.

Ilmaa pitkin kulkevaa melua Varikkotiellä alettiin torjua heti ensimmäisinä toimenpiteinä.

“Rakensimme jo työmaan alkuvaiheessa Varikkotien ja Raaseporintien risteyksen kupeeseen pysyvän meluseinän, joka on samalla paikalla aiemmin ollutta meluseinää pidempi ja korkeampi”, kertoo Jussi. “Lisäksi yritämme torjua ilmamelua paikallisesti melumatoilla, jotka levitetään suoritettavan työvaiheen ympärille.”

Myös kalustovalinnoissa on koko työmaan ajan otettu huomioon melun torjuminen.

“Olemme valinneet työmaalle kumipyöräkalustoa aina, kun se on ollut mahdollista. Telakoneet aiheuttavat kovempaa ääntä ja tärinää, joten niitä on yritetty tällä työmaalla välttää.”

Kaikista toimenpiteistä huolimatta Varikkotiellä meluavia työvaiheita on vielä luvassa pikaraitiotien valmistumiseen saakka. Vuonna 2021 alueella joudutaan näillä näkymin tekemään esimerkiksi louhintaa. Myös yötöitä joudutaan aika ajoin tekemään, sillä metroliikenne asettaa tietyille työvaiheille omat ehtonsa.

”Voin vilpittömästi kertoa, että vältämme yötöitä viimeiseen asti. Tuntuu inhottavalta häiritä muiden yöunta, eikä työhön ole yöllä tarjolla apuja, jos kaikki ei menekään suunnitellusti. Tosiasia on kuitenkin se, että metroradan lähellä ei voi eikä saa tehdä tiettyjä pakollisia työvaiheita muuta kuin silloin, kun liikenne on poikki, eli yöllä”, Jussi vielä toteaa ja kiittää kaikkia lähialueen asukkaita kärsivällisyydestä.

Raide-Jokerin liikennöinti alkaa kesällä 2024. Koeajot aloitetaan kuitenkin jo aiemmin, joten melua aiheuttavia työvaiheita ei ole koko reitillä odotettavissa enää vuoden 2023 jälkeen.