Myllärintien ja Viilarintien risteys suljetaan moottoriliikenteeltä 20.7. alkaen

Arvioitu ajankohta: Heinäkuu 2020 - Lokakuu 2020

Raide-Jokerin työt etenevät Viilarintiellä. Rakentamisen nopeuttamiseksi Myllärintien ja Viilarintien risteys suljetaan moottoriliikenteeltä 20.7. alkaen noin neljäksi kuukaudeksi. Moottoriliikenteen kiertoreitti Myllärintielle kulkee Ratasmyllyntien kautta. Jalankulun ja pyöräilyn reitit alueella pysyvät käytössä normaalisti.

Työt alkavat viikolla 30 alueella tehtävillä johtosiirroilla. Työvaihe kestää noin kolme viikkoa. Viikosta 33 alkaen aloitetaan noin kuukauden kestävät louhinnat. Louhinnoista aiheutuu melua lähiympäristöön. Tämän jälkeen, noin viikolla 38, alueella viimeistellään johtosiirrot ja tehdään hulevesitöitä. Tämä työvaihe kestää noin kuusi viikkoa.

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräilyn reitit kulkevat kadun eteläreunassa.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Bussien 550 ja 812 pysäkit sijaitsevat kadun eteläreunalla, risteysalueen välittömässä läheisyydessä. Lue lisää HSL:n liikennetiedotteesta.

Moottoriajoneuvot
Viilarintien ja Myllärintien risteys on poissa käytöstä arviolta lokakuun 2020 loppuun. Moottoriajoneuvojen kiertotie Myllärintielle kulkee Ratasmyllyntien kautta.
Ajorata siirtyy kiertoreitille kadun eteläpuolelle, kun nykyinen ajorata varataan työalueeksi.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä.

Viilarintien työt valmistuvat kokonaisuudessaan kesään 2022 mennessä.

Reittimuutokset opaskarttakuvassa.