Pakilantien kaistajärjestelyt

Arvioitu ajankohta: Heinäkuu 2020–

Pakilantien työalue Pirjontien ja Tammiontien välillä muuttuu 10.7.2020 kadun länsireunaan ja Pirjontien ja Pakilantien risteys suljetaan syys–lokakuun vaihteeseen saakka. Pakilantiellä liikenne ohjataan itäpuolen kaistoille.

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulku ja pyöräily onnistuu Pirjontien ja Pakilantien risteyksen kohdalla Suursuonlaidan puoleista reunaa. Pakilantie 14:n kohdalta alkaen myös kadun länsireunan jalankulku- ja pyörätie on käytössä.

Moottoriajoneuvot
Moottoriajoneuvoliikenne kulkee kadun itäisillä kaistoilla. Pirjontien ja Pakilantien risteys on suljettu syys–lokakuun vaihteeseen saakka. Kulku Pakilantie 18 kiinteistölle tapahtuu työalueen toiselta puolelta, koukaten Pakilantie 14 kohdalta työalueen ohi.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei muutosta.

 

Pakilantien jalankulun ja pyöräilyn reitit Pirjontien ja Tammiontien välisellä osuudella opaskartalla.
Jalankulkun ja pyöräilyn reitit Pakilantiellä. Avaa kuva isompana.