Muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin Oulunkylän aseman läheisyydessa 1.3. alkaen

Arvioitu ajankohta: maaliskuu - toukokuu 2021

Oulunkylän aseman pohjoista alikulkua aletaan purkaa Maaherrantien puolelta 1.3.2021 alkaen. Tämä aiheuttaa järjestelyitä jalankulun ja pyöräilyn reitteihin. Myös bussiliikenteeseen tulee muutoksia maaliskuun alussa.

Jalankulun ja pyöräilyn reitti Oulunkylän aseman pohjoisen alikulun kautta on poissa käytöstä noin kolmen kuukauden ajan. Oulunkylän asemanseudun jalankulku- ja pyöräilyliikenne ohjataan kiertoreitille Oulunkyläntien kautta.

Bussiliikenne siirtyy pois Maaherrantieltä maaliskuun alussa. Oulunkylän aseman, Veräjämäen ja Viikinmäen poistuvat käytöstä. Asemaa lähimmät pysäkit ovat Harjantekijäntien pysäkit Norrtäljentiellä ja Käpytien pysäkit Oulunkyläntiellä.
Lue lisää verkkosivuiltamme ja HSL:n liikennetiedotteesta.

Jalankulku ja pyöräily
Oulunkylän aseman pohjoisen alikulun Maaherrantien puoleinen pää on poissa käytöstä noin kolmen kuukauden ajan. Tänä aikana aseman pohjoisesta alikulusta ei ole läpikulkua. Jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitti kulkee Oulunkyläntien kautta.

Etelästä Oulunkyläntien suunnasta juna-asemalle pääsee kulkemaan Oulunkyläntien alikulun kautta. Reitti asemalaitureille kulkee aseman pohjoisen alikulun Torivoudintien / Oulunkylän torin puoleisesta päästä.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Maaliskuun 2021 alussa bussiliikenne siirtyy pois Maaherrantieltä. Oulunkylän asemaa lähimmät runkolinjabussi 550:n pysäkit ovat Harjantekijäntien pysäkit Norrtäljentiellä ja Käpytien pysäkit Oulunkyläntiellä.

Moottoriajoneuvoliikenne
Ei muutoksia.

Oulunkylän aseman pohjoista alikulkua aletaan purkaa Maaherrantien puolelta 1.3.2021 alkaen. Jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitti alueella kulkee Oulunkyläntien kautta n. 3 kuukauden ajan.
Kiertoreitti Oulunkylän aseman asemalaitureille kulkee Oulunkyläntien kautta. Aseman alikulkuun pääsee Oulunkylän torin puolelta.