Jalankululku ja pyöräily kiertoreitille Maaherrantien rautatiesillan purkutöiden vuoksi

Arvioitu ajankohta: Maaliskuu 2021 - Tammikuu 2022

Maaherrantien vanhaa rautatiesiltaa aletaan purkaa maaliskuun alussa. Tilalle rakennetaan uusi pikaraitiotiesilta.

Siltatyömaan vuoksi Vantaanjoen länsirannalta vanhan rautatiesillan alittava osuus jalankulun ja pyöräilyn reitistä joudutaan poistamaan käytöstä 1.3. alkaen. Kiertoreitti kulkee noin 400 metrin päästä, Tulvaniitynpolun kohdalla olevan alikulun kautta. Kiertoreitti on voimassa vuoden 2022 alkupuolelle asti.

Jalankulku ja pyöräily
Vantaanjoen länsirannalla Maaherrantien vanhan rautatiesillan alittava osuus jalankulun ja pyöräilyn reitistä poistetaan käytöstä. Kiertoreitti kulkee noin 400 metrin päässä, Tulvaniitynpolun kohdalla olevan alikulun kautta.

Maaherrantien vanhan rautatiesillan alittava jalankulun ja pyöräilyn reitti Vantaanjoen länsirannalla poistuu käytöstä 1.3.2021.
Maaherrantien vanhan rautatiesillan alittava jalankulun ja pyöräilyn reitti Vantaanjoen länsirannalla poistuu käytöstä 1.3.2021.