Impilahdensillan rakentaminen alkaa heinäkuussa

Impilahdensilta on Turunväylän yli rakennettava uusi silta, jolla kulkee Raide-Jokerin lisäksi yksi bussilinja. Silta luo uuden joukkoliikenneyhteyden Laajalahdesta Leppävaaraan. Impilahdensillan katuyhteys jatkuu Kurkijoenpuiston jatkeena Turunväylän yli ja liittyy sen pohjoispuolella Linnoitustiehen. Sillalla ei ole liikennevalo-ohjausta tai jalankulku- ja pyöräily-yhteyttä.

Impilahdensillan rakennustyöt alkavat heinäkuussa 2019 Turunväylän molemmin puolin. Työt Turunväylällä alkavat myöhemmin, syyskuussa 2019. Rakentaminen aloitetaan kavaintotöillä Turunväylän reunoilla sekä meluvallin ja -esteen purkamisella Turunväylän eteläpuolella. Työmaata varten levennetään Leppäsolmun liittymän eteläpuoleisen metsäalueen läpi kulkevaa reittiä.

Sillan rakentaminen aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä molemmin puolin Turunväylää heinäkuusta alkaen. Kun työt siirtyvät Turunväylälle, aiheuttavat ne muutoksia myös Turunväylän liikenteeseen.