Haagan kiertoliittymässä ja Eliel Saarisen tien länsipäässä liikennejärjestelymuutoksia tammikuussa 2021

Arvioitu ajankohta: Tammikuu 2021–2022

Pikaraitiotien rakennustyöt aloitetaan myös Haagan kiertoliittymässä ja Eliel Saarisen tien länsipäässä tammikuun 2021 puolivälissä. Työt aloitetaan Eliel Saarisen tien puolella massanvaihdolla ja kiertoliittymän keskiosassa kallion pinnan tasaamisella. Töistä aiheutuu seuraavia liikennejärjestelymuutoksia.

Jalankulku ja pyöräily
Eliel Saarisen tien ja Pitäjänmäentien välillä sekä Eliel Saarisen tien ja Vihdintien välillä kuljetaan Riistavuoren puiston läpi kulkevaa reittiä pitkin. Eliel Saarisen tien suuntainen jalankulku- ja pyörätie Haagan kiertoliittymän päässä, kadun pohjoisreunassa suljetaan tilapäisesti.

Kiertoliittymää lähin, Vihdintien ja Eliel Saarisen tien risteyksen kohdalla oleva suojatie poistuu käytöstä. Eliel Saarisen tien voi ylittää noin 170 metrin päässä, Eliel Saarisen polun tuntumassa olevaa suojatietä pitkin.

Moottoriajoneuvot
Kallion räjäytyksistä aiheutuu liikenteen pysäytyksiä muutamia kertoja päivässä.

Liikennevalot poistuvat käytöstä Vihdintien ja Eliel Saarisen tien liittymässä (huoltoaseman suunnasta).

Joukkoliikenne ja pysäkit
Pysäkki H1627 Vihdintie siirtyy 200 metriä kohti Isonnevankujaa. Pysäkki on linjojen 52 ja 552 käytössä.

Reittimuutokset Haagan kiertoliittymän kohdalla ja Eliel Saarisen tiellä.
Jalankulun ja pyöräilyn reitit sekä työalueet Haagan kiertoliittymän tuntumassa tammikuusta 2021 alkaen.