Ändringar i trafikarrangemangen vid Haga cirkulationsplats och den västra ändan av Eliel Saarinens väg i januari 2021

Beräknad varaktighet: Tammikuu 2021–2022

Byggandet av snabbspårvägen inleds nu också på Haga cirkulationsplats i den västra ändan av Eliel Saarinens väg i mitten av januari 2021. Arbetet inleds mot Eliel Saarinens väg genom byte av jordmassa och i mitten av cirkulationsplatsen genom att jämna bergytan. Följande ändringar i trafikarrangemangen orsakas av arbetet.

Cykling och gång
Mellan Eliel Saarinens väg och Sockenbackavägen samt mellan Eliel Saarinens väg och Vichtisvägen kommer man längs en rutt som går genom Djurbergets park. Vägen för gångtrafik och cyklar mot Eliel Saarinens väg i ändan av Haga cirkulationsplats i gatans norra kant stängs tillfälligt.

Övergångsstället närmast cirkulationsplatsen, i korsningen av Vichtisvägen och Eliel Saarinens väg, tas ur bruk. Man kan korsa Eliel Saarinens väg ungefär 170 meter längre bort, vid övergångsstället nära Eliel Saarinens stig.

Motorfordon
Sprängningar i berget orsakar trafikstopp några gånger per dag.

Trafikljusen tas ur bruk i korsningen mellan Vichtisvägen och Eliel Saarinens väg (från servicestationens riktning).

Kollektivtrafik och hållplatser
Hållplats H1627 Vichtisvägen flyttas 200 meter mot Stormyrgränden. Hållplatsen används av linjerna 52 och 552.

 

Reittimuutokset Haagan kiertoliittymän kohdalla ja Eliel Saarisen tiellä.
Jalankulun ja pyöräilyn reitit sekä työalueet Haagan kiertoliittymän tuntumassa tammikuusta 2021 alkaen.