Rakennustyöt etenevät Leppävaarankadulle – katu muutetaan yksisuuntaiseksi 3. helmikuuta

Raide-Jokerin rakennustyöt etenevät Leppävaarankadulle. Leppävaarankadulla uusitaan vesihuoltoa ja muuta kunnallistekniikkaa, rakennetaan uusia katurakenteita sekä raitiotie hyväksyttyjen katusuunnitelmien mukaisesti.

Rakennustöistä aiheutuu liikennejärjestelyjä. Leppävaarankatu muuttuu yksisuuntaiseksi (idästä länteen) kauppakeskus Sellon edustallaa välillä Numersinkatu–Kehä I. Muutos on voimassa  maanantaistaa 3.2. lokakuun 2020 loppuun asti.

Lokakuun 2020 jälkeen Leppävaarankadulla tehdään viimeistelytöitä, mutta liikenne palautuu lähes normaaliksi.