Viikintien ja Viilarintien liikenneympyrässä aloitetaan louhinnat viikolla 5

Helsingin Roihupellossa sijaitsevalla Viilarintiellä Raide-Jokerin louhintatyöt ovat valmistumassa, mutta ne jatkuvat Viikintien ja Viilarintien liikenneympyrässä ja sen välittömässä läheisyydessä viikolla 5. Nämä louhinnat kestävät arviolta maaliskuun loppuun. Liikenne sekä Viikintiellä että Viilarintiellä pysäytetään räjäytysten ajaksi. Pysähdykset kestävät maksimissaan 8 minuuttia, ja ne tapahtuvat aina tasatunnein. Yhden päivän aikana pysäytyksiä on 1-3.

Raide-Jokerin työmailla pääasiallinen työskentelyaika on maanantaista perjantaihin klo 7-22. Erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavat työt (louhinta, paalutus, pontitus, rammerointi) pyritään tekemään arkisin klo 7–18. Klo 18–22 tehdään pääasiassa vähemmän meluavia töitä, esimerkiksi kaivuuta ja lastausta.

Poikkeustilanteissa, esimerkiksi liikenneturvallisuussyistä pakottavissa tilanteissa, voidaan joutua työskentelemään viikonloppuisin ja yöaikaan useampina peräkkäisinä öinä.