Albergagatan förändras enkelriktad fr.o.m den 3. februari

Albergagatan förändras enkelriktad från öster till väster framför Sello mellan Von Numers gata–Ring I. Trafikarrangemang ska gälla fr.o.m. måndagen 3.2.2020 till slutet av oktober 2020. Arrangemang görs på grund av byggandet av snabbspårvägen Spårjokern.

Det är möjligt att köra västerut från Ring I:an, men för att komma upp på Ring I:an från väst ska anslutningarna från Ryttargatan–Fågelbergavägen–Åbovägen eller Säteriparksvägen–Säterigatan användas. Det är möjligt att köra till alla tomter och parkeringshaller under byggandet. Anslutning från Albergagatan till Albergaesplanaden tas ur bruk och åkning till fastigheter ska anslutningarna via Säterigatan.

Fotgängar- och cykelrutter ändras i och med att byggarbetena framskrider, men förbindelserna bevaras. Albergavägens övergångsställe vid Albergaesplanaden tas ur bruk. Ett ersättande övergångsställe placeras lite mer åt sidan. Skyltar kring byggplatsen informerar om de ändrade rutterna.

Busslinjerna kring Albergagatan förändras också. Rutterna för linje 225K, 543 samt närbussar 207 och 229 förändras måndagen 3.2.2020. HRT:s webbplats har mer information om de avvikande rutterna.

På Albergagatan förnyas vattenförsörjningen och annan kommunalteknik, byggs nya gatukonstruktioner samt spårvägen enligt de godkända gatuplanerna. Spårjokerns arbeten som helhet kommer att fortsätta på Albergagatan fram till 2021.