Byggandet i Kronoborgsparken inleds med förberedande arbeten i september

Förberedande arbeten inför byggandet av snabbspårvägen Spårjokern inleds i Kronoborgsparken i Bredvik. En ny gatuförbindelse till Kronoborgsparken byggs där det nu finns en lättrafikled. Kronoborgsparken är en kollektivtrafikgata, som förutom Spårjokern även används för busstrafik.

Byggandet i Kronoborgsparken inleds med förberedande arbeten i början av september. Den gång- och cykelled som för närvarande löper genom skogen i nord-sydlig riktning stängs i början av september. En ersättande rutt för gång- och cykeltrafik löper via Hiitolavägen.

Det egentliga byggandet av gatan och snabbspårvägen inleds i Kronoborgsparken i början av 2020 och beräknas pågå fram till slutet av oktober 2021.