Rakennustyöt etenevät Korkeakoulunaukiolle

Raide-Jokerin rakennustyöt etenevät Korkeakoulunaukiolle. Korkeakoulunaukiolle rakennetaan uusia katurakenteita sekä raitiotie hyväksyttyjen katusuunnitelmien mukaisesti.

Rakentaminen alkaa asfaltin poistolla ja kaapeleiden paljastamisella.  Seuraavaksi pääsemmekin rakentamaan jo sähkörataperustuksia.

Rakentaminen aiheuttaa pieniä muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin. Muutokset opastetaan maastossa.