110 kilovoltin voimajohtoa siirretään Laajalahdessa

Caruna siirtää Espoon Laajalahdessa sijaitsevan 110 kilovoltin (kV) voimajohdon maan alle. Kehä I:n itäpuolella sijaitseva voimalinja maakaapeloidaan vajaan kahden kilometrin matkalta. Maanrakennustyöt toteuttaa Raide-Jokeri-allianssi (rakentajina YIT ja VR Track) ja kaapelointitöistä vastaa Infratek Finland.

Työt alkavat syyskuussa 2018 viikolla 39 puiden suojauksella ja puunkaadoilla. Puunkaadot kestävät noin kaksi viikkoa. Puunkaatojen jälkeen alkavat maakaivuut ja maiden poisajot, josta aiheutuu tilapäisesti lisääntynyttä liikennettä. Työtä tehdään pääasiassa arkisin klo 7–16 välillä. Joitakin töitä joudutaan mahdollisesti tekemään muina aikoina, ja niihin haetaan erikseen tarvittavat meluluvat. Töiden arvioitu valmistumisaika on lokakuussa 2019.

Alueen luonto on monimuotoista, ja luontoarvot on otettu urakan suunnittelussa tarkasti huomioon. Alueella toteutettavat infrahankkeet on sovitettu huolellisesti yhteen myös ympäristöasioiden osalta. Työt eivät aiheuta erityistä haittaa asukkaille tai sen virkistyskäyttäjille, eikä poikkeusliikennejärjestelyitä jouduta rakentamaan.

Kuva: Caruna