Raide-Jokerin reitin katujen suunnitelmia esitellään asukastilaisuuksissa

Raide-Jokerin suunnittelu on edennyt katusuunnitelmien laadintaan. Helsingin puolella sijaitsevien katujen suunnitelmaluonnoksia esitellään kahdessa tilaisuudessa loka–marraskuussa. Espoon puolella on lokakuussa yksi tilaisuus.

Katusuunnitelmissa määritellään muun muassa katujen tarkka sijainti ja mitat, pintamateriaalit, istutukset sekä alustavat valaistus- ja kuivatusratkaisut. Katusuunnitelmat perustuvat aiemmin laadittuihin liikennesuunnitelmiin ja hankesuunnitelmaan, joita on esitelty muun muassa Jokerimessuilla edellisvuosina.

Muutamilla osuuksilla, kuten Pitäjänmäentiellä ja Viilarintiellä, katusuunnitelmiin on tehty liikennesuunnitelmista eroavia ratkaisuja, jotta katuympäristöstä on saatu toimivampi.

Helsingin läntisen osuuden tilaisuus 10.10.2018, itäisen osuuden 7.11.2018

Pitäjänmäen ja Oulunkylän (pääradasta länteen) välisten katujen suunnitelmaluonnoksia esitellään 10. lokakuuta kello 17.30–19.30 Pohjois-Haagan yhteiskoululla osoitteessa Pietari Hannikaisen tie 6. Luonnokset koskevat muun muassa katuja Takkatie, Pitäjänmäentie, Eliel Saarisen tie, Pirkkolantie, Pirjontie, Pakilantie, Käskynhaltijantie, Norrtäljentie ja Oulunkyläntie. Tilaisuudessa on tavattavissa myös kaavoittaja.

Oulunkylän (pääradasta itään) ja Itäkeskuksen välisten katujen luonnoksista pidetään esittelytilaisuus 7. marraskuuta kello 17.30–19.30 Viikin ympäristötalolla osoitteessa Viikinkaari 2 a. Tämän osuuden katuja ovat muun muassa Maaherrantie, Pihlajamäentie, Viikinkaari, Viikintie, Viilarintie, Varikkotie, Raaseporintie ja Tallinnanaukio. Tilaisuudessa esitellään myös Raide-Jokerin varikkoa sekä Itäkeskuksen päätepysäkin ympäristön kehittämiseen tähtäävän, kaavamuutosta edellyttävän asuin- ja toimistorakentamisen hankkeen tavoitteita ja lähtökohtia (lue lisää). Paikalla on tavattavissa myös kaavoittajia.

Helsingin osuuksien suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua myös kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat. Pitäjänmäki–Oulunkylä-osuuden suunnitelmat ovat esillä 8.–22. lokakuuta ja Oulunkylä–Itäkeskus-osuuden suunnitelmat 5.–19. marraskuuta. Suunnitelmiin voi tulla tutustumaan näinä aikoina myös infotila Laiturille Kamppiin (Narinkka 2).

Espoon Keilaniemen ja Otaniemen tilaisuus 10.10.2018

Keilaniemen ja Otaniemen alueen katujen luonnoksista pidetään esittelytilaisuus 10. lokakuuta kello 17.00–18.30 Laurea Ammattikorkeakoululla osoitteessa Metsänpojankuja 3. Luonnokset koskevat katuja Karhusaarentie, Otaniementie, Korkeakoulunaukio, Ainonaukio, Maarintie, Maarinrannantie ja Vaisalantie.

Espoon puolen suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua osoitteessa www.espoo.fi/katusuunnitelmat, jonne suunnitelmat tulevat esille 8.10.2018 mennessä.


Katusuunnitelmien esittelytilaisuuksien aluejako (Avaa suurempi kuva).

Katusuunnitelmat valmistuvat keväällä

Suunnitelmaluonnoksista voi antaa palautetta suunnittelijoille esittelytilaisuuksissa sekä sähköpostilla esilläoloaikana. Saatua palautetta hyödynnetään jatkosuunnittelussa.

Luonnoksista laaditaan katusuunnitelmaehdotukset, jotka menevät Helsingissä kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi ensi kevään aikana. Ennen päätöksentekoa suunnitelmat pidetään nähtävillä 30 päivän ajan verkkosivuilla.

Espoossa suunnitelmiin voi tutustua 14 päivän nähtävilläolon aikana osoitteessa Virastopiha 3, minkä jälkeen katusuunnitelmaehdotukset menevät teknisen lautakunnan hyväksyttäviksi keväällä 2019.

 Lisätietoja ja palautteet suunnitelmaluonnoksista:

Helsinki, Pitäjänmäki–Oulunkylä-osuus: Ville Reihe, Helsingin kaupunki, p. 09 310 38803, ville.reihe(a)hel.fi

Helsinki, Oulunkylä–Itäkeskus-osuus: Olli Haanperä, Helsingin kaupunki, p. 09 310 38237, olli.haanpera(a)hel.fi

Espoo, Keilaniemi–Otaniemi-osuus: Pauliina Kuronen, Espoon kaupunki, p. 046 877 3006, pauliina.kuronen(a)espoo.fi