Pihlajamäentiellä rakentaminen alkaa 3. kesäkuuta

Pihlajamäentiellä Raide-Jokerin valmistelevat työt aloitetaan 3.6. liikennejärjestelyin ja vanhojen katurakenteiden purkutöin. Sen jälkeen tehdään vesi- ja kaasujohtojen siirtoa. Melua aiheuttavat työt, kuten pontitus ja louhinta, käynnistyvät kesäkuun loppupuolella. Töitä tehdään alueella noin vuoteen 2022 saakka, muttei yhtäjaksoisesti. Melua aiheuttavat työvaiheet tehdään lyhyissä jaksoissa.