Pakilantiellä louhitaan kalliota helmikuussa 2021

Pakilantiellä kiinteistöjen Pakilantie 1–3 lähellä louhitaan kalliota uuden vesihuoltolinjan ja raitiotien kohdalta helmikuussa keskiviikosta 10.2. alkaen. Louhinta tehdään kahdessa noin viikon kestävässä vaiheessa. Niiden välillä on 1–2 viikon tauko.

Louhintoihin liittyviä räjäytyksiä tehdään 2–5 kpl päivässä. Louhintoihin liittyy myös louheen kuormausta ja rikotusta. Työstä aiheutuu melua lähiympäristöön. Lähimpiin rakennuksiin asennetaan tärinämittarit.

Pahoittelemme aiheutuvaa häiriötä!