Viikintiellä Pasteurinkadun risteyksen lähellä tehdään maaliskuussa melua aiheuttavaa työtä myös ilta-aikaan

Raide-Jokerin työmaalla Viikintiellä, Pasteurinkadun risteyksen läheisyydessä joudutaan tekemään kovempaa melua aiheuttavaa vanhan asfaltin ja betonilaatan piikkausta sekä päivä- että iltatyönä (klo 20 saakka). Piikkausta ei tehdä joka päivä ja korkeintaan kahtena iltana viikossa.

Työtä joudutaan tekemään myös iltaisin, jottei aiheutettaisi kohtuutonta haittaa liikenteelle. Lisäksi tämä melua aiheuttava työvaihe pyritään saattamaan loppuun mahdollisimman nopeasti.

Raide-Jokerin työmailla pääasiallinen työskentelyaika on maanantaista perjantaihin klo 7-22. Erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavat työt (louhinta, paalutus, pontitus, rammerointi) pyritään tekemään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7–18. Klo 18–22 tehdään pääasiassa vähemmän meluavia töitä, esimerkiksi kaivuuta ja lastausta. Joskus, kuten tässä tapauksessa, melua aiheuttavaa työtä joudutaan tekemään poikkeusluvalla myös klo 18 jälkeen.

Poikkeustilanteissa, esimerkiksi liikenneturvallisuussyistä pakottavissa tilanteissa, voidaan joutua työskentelemään viikonloppuisin ja yöaikaan useampina peräkkäisinä öinä. Työmaan läheisyydessä asuvia tiedotetaan yötöistä erikseen kotiin jaettavilla paperitiedotteilla.

Pahoittelemme töiden aiheuttamaa häiriötä.