Louhintaa Eliel Saarisen tiellä maaliskuusta alkaen

Eliel Saarisen tien eteläreunassa, Marjatta-koulun ja Ilkantien kiertoliittymän välisellä osuudella tehdään louhintoja tulevan ratalinjan kohdalla. Louhinnat aloitetaan 25.3. Louhintoja tehdään ajoittain, noin viikko kerrallaan muiden työvaiheiden lomassa loppukesään 2020 saakka.

Louhintajaksojen aikana räjäytyksiä tehdään 1–3 kpl päivässä. Louhintoihin liittyy myös louheen kuormausta ja rikotusta. Työstä aiheutuu melua lähiympäristöön. Lähimpiin rakennuksiin asennetaan tärinämittarit.

Räjäytysten aikana liikenne Eliel Saarisen tiellä pysäytetään muutamaksi minuutiksi kerrallaan.

Päivittäinen työaika on arkisin kello 7–18 välillä. Kello 18–22 tai viikonloppuisin ja pyhäpäivinä kello 8–18 välillä saatetaan tehdä töitä, joista ei aiheudu erityistä melua.

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä.