Pitäjänmäentiellä louhintaa huhtikuun lopusta alkaen noin kuukauden ajan

Pitäjänmäentiellä louhitaan kalliota uusien vesihuoltolinjojen kohdalta Kornetintie 6:n ja Valimotie 1:n välisellä alueella. Kallion poraus aloitetaan keskiviikkona 28.4. ja räjäytyksiä tehdään perjantaista 30.4.2021 alkaen. Louhintaa tehdään noin kuukauden aikana, mutta ei päivittäin.

Louhintaan liittyviä räjäytyksiä tehdään 2–8 kappaletta päivässä ja niistä varoitetaan äänimerkillä. Osa louhinnasta suoritetaan kiilaamalla. Kiilauksessa tehdään kallion porausta, mutta ei räjäytyksiä.

Kallion porauksesta ja räjäytyksistä sekä kiviaineksen lastauksesta aiheutuu melua lähiympäristöön. Pitäjänmäentien liikenne pysäytetään tarvittaessa hetkellisesti.

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä!

Ilmakuva Valimotien risteyksestä.
Valimotien, Kutomotien ja Pitäjänmäentien risteyksessä on asennettu rataa kevään aikana.