Viikinbaana auki – Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä tehty pyöräilyreitti valmistui

”Joukkoliikennehankkeet kuten Raide-Jokeri ovat samalla merkittäviä pyöräliikenteen hankkeita”, sanoo Helsingin kaupungin pyöräilykoordinaattori Oskari Kaupinmäki.

Viikintien raiteet ja pyöräbaana vierekkäin ilmasta kuvattuna.
Viikintiellä ratikkaraiteiden vieressä kulkee pitkä suora baanaosuus.

Viimeinenkin Raide-Jokerin reitin varrella kulkeva osuus Viikinbaanasta on saatu avattua. Suurimmalta osin baana on ollut käytössä jo viikkoja, mutta nyt loputkin työt on saatu valmiiksi. Viikinbaana ulottuu Oulunkylän aseman tuntumasta Itäväylälle saakka. Raide-Jokerin rakentamisen ajan kestäneet pyöräilyn poikkeusreitit on saatu purettua ja palaute uudesta baanasta on ollut kiittävää.

”Erityisen hienoa on ollut kuulla, että liikkujat ovat löytäneet uuden baanan ja olleet siihen tyytyväisiä”, sanoo Helsingin kaupungin pyöräilykoordinaattori Oskari Kaupinmäki.

Helsingin kaupunki rakentaa baanaverkkoa, joka valmistuttuaan muodostaa noin 140 kilometrin mittaisen seudullisen pyörätieverkoston. Raide-Jokerin yhteydessä rakennetaan yhteensä kolmea eri baanaa: Viikinbaanaa, Pohjoisbaanaa ja Haaganbaanaa.

Baanat ovat laadukkaita suoria pyöräreittejä, joilla voi pyöräillä tasaista vauhtia. Risteämiset on pyritty minimoimaan. Baanoja rakennetaan osuus kerrallaan ja lopputulos yhdistää isot asuinalueet keskustaan ja työpaikkakeskittymiin.

Raiteita, autotietä, baanaa ja jalankulkuväylää Viikintiellä .
Baanaa Viilarintiellä.

Joukkoliikennehankkeet ovat samalla pyöräliikennehankkeita

Helsingin kaupungin tavoitteena on edistää pyöräliikennettä niin, että se tuodaan joukkoliikenteen ja autoliikenteen rinnalle tasavertaiseksi osaksi liikennejärjestelmää. Kaupinmäen mukaan se tarkoittaa pyöräliikenteen mahdollistamista kaikilla kaduilla.

Helsingin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.  Pyöräilyn osuuden kaikesta liikkumisesta tulee nousta 20 prosenttiin, jotta tavoite saavutetaan. Vuoteen 2030 mennessä Helsinki aikoo rakentaa kantakaupungissa uusia tai parantaa nykyisiä reittejä noin 100 kilometrin verran.

Myös kantakaupungin ulkopuolella erilaisten alue- ja liikennehankkeiden yhteydessä rakennetaan nykyisten suunnitteluohjeiden ja -periaatteiden mukaisia pyöräliikenteen yhteyksiä. Kaupinmäen mukaan baanat mahdollistavat myös kaupunkien välisen pyörällä liikkumisen miellyttävästi, turvallisesti ja houkuttelevasti.

Helpot pyöräyhteydet joukkoliikennepysäkeille

Merkittävä enemmistö helsinkiläisistä asuu vähintään kolmen kilometrin etäisyydellä junaseisakkeesta. Kun joukkoliikennejärjestelmää kehitetään esimerkiksi Raide-Jokerin muodossa, kattavuus kasvaa. On tärkeää saada joukkoliikenteen solmukohdat polkupyörällä hyvin saavutettaviksi. Näin saadaan houkuteltua ihmiset käyttämään myös joukkoliikennettä.

”Kaikkia matkoja ei ole tarkoituskaan tehdä koko pituudeltaan polkupyörällä. Loppumatkan pysäkiltä voi tehdä esimerkiksi pikaratikalla, junalla tai metrolla.” Kaupinmäki sanoo.

Pyöräliikenteen kehittämisessä ei pyöräilykoordinaattorin mielestä ole kyse vastakkainasettelusta autoliikenteen tai kävelyn kanssa, vaan kokonaisvaltaisesta, kaikki kulkumuodot huomioivasta suunnittelusta. Joukkoliikenteellä on vahva rooli kehitystyössä.

Kerrostaloja, baanaa, raiteita Maaherrantiellä.
Maaherrantiellä baana kulkee kävelyn reitin ja pikaraitiotien raiteiden välissä.