Veräjän vesijohdon ja viemärilinjan rakentaminen alkaa 3. kesäkuuta

Rakennamme osana Raide-Jokerin valmistelevia töitä uuden vesijohdon ja viemärilinjan Veräjälle. Kyseessä on HSY:n tilaama työ, joka aloitetaan liikennejärjestelyillä 3.6.2019. Veräjä suljetaan työn ajaksi kokonaan sekä moottoriajoneuvo- että jalankulku- ja pyöräliikenteeltä.

Työt sisältävät nykyisten katurakenteiden purkutöitä, vesihuoltotöitä, pohjanvahvistusta, louhintaa, maansiirtoa, asfaltointia, katutöitä ja taitorakennetöitä.

Pääosin töistä aiheutuu vain normaalia katutöiden aiheuttamaa häiriötä: jonkin verran tärinää, melua ja raskasta työmaaliikennettä. Kovempaa melua aiheuttavia pohjanvahvistus- ja louhintatöitä tehdään heinäkuun alkupuolelta lähtien ajoittain seuraavasti:

  • Veräjän ja Otto Brandtin tien risteyksessä tehdään ponttausta heinäkuun alusta elokuun loppuun.
  • Louhintaa tehdään elokuun alusta alkaen Veräjällä kohti Maaherrantien risteystä ja Maaherrantien poikki. Louhinnan kesto alustavasti syyskuun loppuun.
  • Uutta tukimuuria rakennetaan Veräjällä syys-joulukuussa. Tähänkin työhön sisältyy mahdollisesti louhintaa.
  • Syksyn aikana Helen Oy rakentaa Veräjälle kaukolämpöputken.

Veräjä avataan uudestaan liikenteelle vuoden 2019 loppuun mennessä. Lopulliset pinta- ja vihertyöt kadulla tehdään vuonna 2021, kun bussi 550 siirtyy kiertoreitille.