Läpikulku Veräjän kautta Maaherrantielle ja Oulunkylään on suljettu pysyvästi

Rakennamme osana Raide-Jokerin valmistelevia töitä uuden vesijohdon ja viemärilinjan Veräjälle. Kyseessä on HSY:n tilaama työ, joka aloitetaan liikennejärjestelyillä 3.6.2019. Veräjä suljetaan työn alkaessa kokonaan sekä moottoriajoneuvo- että jalankulku- ja pyöräliikenteeltä.

Työt sisältävät nykyisten katurakenteiden purkutöitä, vesihuoltotöitä, pohjanvahvistusta, louhintaa, maansiirtoa, asfaltointia, katutöitä ja taitorakennetöitä. Lisäksi Helen asentaa alueella uusia maalämpölinjoja.

Maaherrantiellä välillä Oulunkylän asema–Veräjä on aloitettu Raide-Jokerin valmistelevat työt alkuvuoden 2020 aikana puunkaadoin. Lisäksi Oulunkylän aseman viereen on rakennettu painopengertä. Bussi 550 siirtyy kiertoreitille Maaherrantieltä maaliskuussa 2021, ja siihen saakka Raide-Jokeria rakennetaan bussiliikenteen ehdoilla. Lisäksi alueella on alkamassa jo käynnissä olevan Ogelin Verson lisäksi uusia talonrakennustyömaita. Tämä kaikki tarkoittaa mittavia liikennejärjestelyjä ja runsasta työmaaliikennettä Maaherrantielle, joten henkilöautoliikennettä ei voida enää palauttaa sinne, eikä Veräjää siten avata enää läpikululle. Raide-Jokerin valmistuttua tilanne pysyy samanlaisena.

Ogelin Verson valmistuessa vuodenvaihteessa 2020–2021 kulku kiinteistölle järjestetään Veräjän kautta.