Pitäjänmäentien ja Pajamäentien risteysalueen johtosiirtotyöt alkavat kesäkuussa

Pajamäentien linjaus Pitäjänmäentien risteysalueella muuttuu katusuunnitelman mukaisesti niin, että Pajamäentie siirtyy hieman itään päin. Risteyksessä tehdään heti kesäkuun alussa tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Kulku Pajamäkeen säilyy koko ajan.

Risteyksessä aloitetaan heti kesäkuun alussa kunnallisteknisten johtojen siirtäminen. Johtosiirrot tehdään kaivannoissa, joiden seinämät tuetaan ponttiseinillä. Ponttien asentamisesta aiheutuu jonkin verran melua. Meluavaa työtä tehdään arkisin 7–18 välisenä aikana.

Siirtolapuutarhan vieressä oleva pysäköintialue muuttuu työmaa-alueeksi. Lopputilanteessa pysäköintialue laajenee nykyisestä ja säilyy yleisenä pysäköintialueena.

Talin siirtolapuutarhan luoteiskulman pensasaitaa joudutaan poistamaan mittarikaivon siirron ja siihen liittyvien johtojen siirtämisen vuoksi. Käynti siirtolapuutarhaan säilyy kuitenkin normaalisti. Pensasaita ympäristöineen ennallistetaan töiden valmistuttua.

Työt Pajamäentien osuudella valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä. Sen jälkeen johtosiirtotyöt jatkuvat  Takkatiellä ja Pitäjänmäentiellä kohti itää.