Uusi Tulvaniitynsilta avataan jalankulkijoille ja pyöräilijöille 8. lokakuuta

Vantaanjoelle Helsingin Pihlajistoon rakennettu Tulvaniitynsilta on valmistunut ja se avataan jalankululle ja pyöräilylle torstai-iltapäivänä 8. lokakuuta. Silta tuo oman lisänsä Vantaanjoen maisemaan. Siltaratkaisussa on otettu huomioon ihmisten esteetön kulkeminen, ympäristö- sekä maisema-arvot ja veden vapaa virtaaminen.

Kuva Tulvaniitynsillasta 5.10.2020.
Sillan kaiteita ja valaistusta viimeisteltiin alkuviikolla.

Jalankulkijoille ja pyöräilijöille rakennettu silta ylittää Vantaanjoen loivasti, mutta kuitenkin niin, että joella on tilaa tulvia. Sillan kansi on loivasti kaareva, ja sillan yläpuolinen kaari on sellainen, ettei joen uomaan tarvita pilareita siltaa varten. Kalteva sillan kaari auttaa myös vakaamaan siltaa.

Tulvaniitynsillan rakennustyöt aloitettiin heinäkuussa 2019. Raide-Jokerin Oulunkylä–Viikinmäki-alueen taitorakenteista vastaava Risto Laamanen mainitsee erityiseksi onnistumiseksi sillan kaaren ja kaaren teräsrakenteiden asennuksen. ”Lisäksi sillan kannen muotti tehtiin epätavanomaisella tavalla, teräsrakenteesta roikuttamalla. Haasteita rakentamisessa sen sijaan aiheuttivat viime talven tulvat, kun joen vesi nousi sillan tukiseinien yli. Kaikesta kuitenkin selvittiin”, Laamanen toteaa.

Sillan valmistumisen myötä alueelle tulee uusia liikennejärjestelyitä. Tulvaniitynsiltaa pitkin pääsee kulkemaan jalan ja pyörällä torstai-iltapäivästä 8.10.2020 alkaen. Maaherrantien vanhan rautatiesillan alla oleva vanha jalankulku- ja pyöräilysilta suljetaan ja siltaa aletaan purkaa lokakuun puolivälissä. Vastaavasti Vantaanjoen itä- ja länsirannoilla sijaitsevat ulkoilupolut avataan taas käyttöön Tulvaniitynsillan avaamisen yhteydessä.

Tulvaniitynpolun kohdalla Maaherrantiellä aloitetaan sillan leventäminen, jonka takia Tulvaniitynpolku suljetaan kaikelta liikenteeltä Maaherrantien ja Tulvaniitynkujan välisellä osuudella. Sulku kestää arviolta joulukuun loppuun. Jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitti kulkee Maaherrantien molemmin puolin olevilta reiteiltä Vantaanjoen länsirannan kautta.

Maaherrantien vanhaa rautatiesiltaa aletaan purkaa maaliskuussa 2021, jolloin Maaherrantien bussiliikenne siirtyy kiertoreitille.