Flödängsbron öppnas för fotgängare och cyklister den 8 oktober

Flödängsbron över Vanda å i Rönninge i Helsingfors är klar och öppnas för fotgängare och cyklister på eftermiddagen torsdagen den 8 oktober. Bron kompletterar landskapet längs Vanda å. Brons lösningar beaktar tillgängligheten för människor, miljö- och landskapsvärden samt att vattnet får strömma fritt.

Bron för fotgängare och cyklister är flack, men lämnar ändå utrymme för ån att svämma över. Brodäcket är lätt krökt, och den övre bågen är sådan att det inte behövs några pelare i ån som stöd för bron. Den sluttande bågen gör också bron stabil.

Flödängsbron från östra stranden av Vanda å.
Brons räcken och belysning blev klara i början av veckan.

Byggandet av Flödängsbron inleddes i juli 2019. Enligt Risto Laamanen, som ansvarar för krävande konstruktioner för Spårjokern i Åggelby-Viksbackaområdet, lyckades monteringen av brons båge och dess stålkonstruktioner särskilt bra. ”Formen till brodäcket gjordes också på ett ovanligt sätt, genom upphängning i en stålkonstruktion. En del utmaningar i byggandet uppstod i samband med översvämningarna senaste vinter, när vattennivån steg över brons stödväggar. Vi klarade ändå av det”, konstaterar Laamanen.

När bron blir klar introduceras nya trafikarrangemang i området. Fotgängare och cyklister kan passera över Flödängsbron från och med torsdagseftermiddagen den 8 oktober 2020. Den gamla bron för fotgängare och cyklister under Landshövdingsvägens gamla järnvägsbro stängs och börjar rivas i mitten av oktober. Motionsstigarna längs östra och västra stranden av Vanda å öppnas också igen när Flödängsbron öppnas.

Längs Landshövdingsvägen, vid Flödängsstigen, inleds arbete med att bredda bron, och Flödängsstigen stängs därför för all trafik på avsnittet mellan Landshövdingsvägen och Flödängsgränden. Stängningen beräknas pågå till slutet av november. Alternativa rutter för fotgängare och cyklister löper på båda sidorna om Landshövdingsvägen via Vanda ås västra strand.

Landshövdingsvägens gamla järnvägsbro börjar rivas i mars 2021, och busstrafiken längs Landshövdingsvägen flyttar då till en alternativ rutt.