Voisiko Raide-Jokerin reitti kulkea Laajalahdessa Turvesuontien ja Kirvuntien kautta?

Turvesuontien ja Kirvuntien linjausta on tarkasteltu suunnittelun yhteydessä, mutta se on todettu sopimattomaksi seuraavista syistä:

  • Kehä I:n ylitys Turvesuontielle on erittäin monimutkainen sen jälkeen, kun paikkaan tulee autoliikenteelle eritasoliittymä.
  • Samasta syystä myös liittyminen Turvesuontielle olisi vaikeaa. Turvesuontiellä on niin paljon autoliikennettä, että Raide-Jokerille tulisi löytää oma kulku-ura autoliikenteen viereltä.
  • Kirvuntiellä taas liikuttaisiin noin 600 metriä autoliikenteen kanssa samalla väylällä, mikä on hidasta ja raitiovaunun aikataulussa pysymisen kannalta riski (Kurkijoentiellä liikutaan vastaavalla tavalla 300 metriä ja liikennemäärä on pienempi).
  • Lisäksi ehdotettu linjaus pidentäisi kokonaisuutena Raide-Jokerin linjan pituutta ja lisäisi matka-aikaa. Linjauksen suunnittelussa tasapainoillaan kokonaismatka-ajan ja käyttäjien pysäkkietäisyyksien välillä. Kurkijoentien kautta kuljettaessa tuo tasapaino on parempi.