Miten Raide-Jokeri vaikuttaa ilmastoon ja ilmanlaatuun?

Raide-Jokeri toteuttaa omalta osaltaan Helsingin hiilineutraalisuustavoitetta (80 % päästövähennys vuosina 1990–2035), joka asetettu siten, että liikenteen päästöjen tulee vähentyä 69 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2035 mennessä, sekä Espoon tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Maankäytön tiivistämisellä, jota myös Raide-Jokeri edistää, voidaan sekä vähentää matkasuoritetta että parantaa joukkoliikenneyhteyksien kustannustehokkuutta ja edistetään kestävää liikkumista.

Raitiotie on ympäristöystävällinen joukkoliikennemuoto, ja Raide-Jokeri on ilmastovaikutuksiltaan myönteinen. Raide-Jokerin myötä päästöt vähenevät merkittävästi. Raide-Jokeri lisää joukkoliikenteen käyttöä ja vähentää yksityisautoliikennettä, jolloin autoliikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ja ilmansaasteet vähenevät. Raitiotie on lähipäästötön.

Raideliikenteen kehittäminen ja laajentaminen on yksi tehokkaimpia tapoja alentaa liikenteen päästöjä. Raide-Jokerin raitiovaunu on yhtä energiatehokas ja ympäristöystävällinen kuin Helsingin kantakaupungin liikenteestä tuttu Artic-vaunu. Jarrutusenergia otetaan talteen ja käytetään ilmastointiin sekä talvella vaunun lämmittämiseen. Sähkö tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä; tuuli- ja vesivoimalla, joiden tuotannosta ei aiheudu suoria hiilidioksidipäästöjä.