Miten Raide-Jokeri vaikuttaa ilmastoon ja ilmanlaatuun?

Raide-Jokeri toteuttaa omalta osaltaan sekä Helsingin että Espoon kaupunkien ympäristöpolitiikan tavoitteita saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteena on muun muassa vähentää liikkumisesta johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoteen 2030 mennessä parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn asemaa.

Raitiotie on ympäristöystävällinen joukkoliikennemuoto, ja Raide-Jokeri on ilmastovaikutuksiltaan myönteinen. Raide-Jokerin myötä päästöt vähenevät merkittävästi. Raide-Jokeri lisää joukkoliikenteen käyttöä ja vähentää yksityisautoiluliikennettä, jolloin autoliikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ja ilmansaasteet vähenevät. Raitiotie on lähipäästötön.

Raideliikenteen kehittäminen ja laajentaminen on yksi tehokkaimpia tapoja alentaa liikenteen päästöjä. Raide-Jokerin raitiovaunu on yhtä energiatehokas ja ympäristöystävällinen kuin Helsingin kantakaupungin liikenteestä tuttu Artic-vaunu. Jarrutusenergia otetaan talteen ja käytetään ilmastointiin sekä talvella vaunun lämmittämiseen. Sähkö tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä; tuuli- ja vesivoimalla, joiden tuotannosta ei aiheudu suoria hiilidioksidipäästöjä.