Miten asukkaiden näkemyksiä on huomioitu ja kuultu hankkeen suunnittelussa?

Hankesuunnittelun aikana pidettiin useita asukastilaisuuksia. Hankesuunnittelun käynnistyessä kerättiin näkemyksiä Raide-Jokerin vaikutuksista alueellisesti sekä ihmisten arkielämään ja liikkumiseen. Lisäksi kartoitettiin toiveita maankäytön kehittämisestä ja palvelutarjonnasta raideyhteyden varrella. Espoossa esiteltiin lisäksi linjauksen muutosta. Alueellisia esittely- ja keskustelutilaisuuksia järjestettiin messumaisina tapahtumina. Raide-Jokerin liikennesuunnitelmat olivat esillä kommentteja varten hankkeen verkkosivuilla sekä näyttelytila Laiturilla Kampissa ja Sellon kirjastossa. Myös asemakaavojen ja katusuunnitelmien laatimisen yhteydessä on pidetty asukastilaisuuksia. Jatkossakin projektin on tarkoitus pitää asukkaita tiiviisti mukana hankkeen suunnittelussa esimerkiksi katusuunnitelmien valmistumisen yhteydessä.